Tác giả: Gary Zukav

LÒNG VỊ THA - GARY ZUKAV – NHỮNG CÂU CHUYỆN TÂM LINH Biên dịch: First News

lòng vị tha - gary zukav – những câu chuyện tâm linh biên dịch: first news

- Giết nó đi! – Người anh trai nói, gương mặt đanh lại như đá.- Giết nó đi! – Người mẹ nói, qua làn nước mắt ràn rụa.- Giết nó đi! – Giọng người chị nghẹn ngào run lên.Xung quanh đống lửa họp hội đồng xét xử, từng thành...

LÒNG VỊ THA - Gary Zukav – Những Câu Chuyện Tâm Linh

lòng vị tha - gary zukav – những câu chuyện tâm linh

Bạn có hòa hợp với Vũ Trụ? Bạn nghĩ Vũ Trụ đang có gì đó sai quấy với bạn? Làm sao bạn hạnh phúc cho được trong khi ôm giữ lòng phẫn uất với Vũ Trụ? Cảm nhận của bạn về Vũ Trụ cho thấy bạn đang cảm nhận thế nào về chính...