Từ khóa: George Santayana
CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - Danh Ngôn
956
Tu thân, làm bình an trong gia đình, lấy ngay thẳng để phát...