• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • Gương Thành Công
ĐỂ TẠO RA THAY ĐỔI, KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO QUAN TRỌNG HƠN QUYỀN LỰC
209
Và đó là lý do tại sao thay đổi luôn đòi hỏi khả năng lãnh đạo thay vì quyền lực. Những người có địa vị luôn...
10 THÓI QUEN BUỔI TỐI CỦA NGƯỜI THÀNH CÔNG
280
Người thành công biết cách hình dung ra những mục tiêu của họ. Hãy cố gắng có một kế hoạch 5 năm, 10 năm, trong đó...
ĐI THÊM MỘT DẶM
571
Dù công việc bạn đang làm là gì, dù bạn là ai và mục đích của bạn là gì, thì bạn cũng sẽ không thể tiến xa nếu...