Tác giả: Swami Sivananda

PHỤNG SỰ - SWAMI SIVANANDA - PHÚC LẠC THÁNH THIỆN

phụng sự - swami sivananda - phúc lạc thánh thiện

Kế hoạch của Đấng Tối Cao cho sự tiến hóa của con người chính là công việc. Tình yêu thương của Đấng Tối Cao và phụng sự nhân loại là bí mật của cuộc sống đích thực. Ý nghĩa của cuộc sống đích thực là phụng sự và hi...

THƯỢNG ĐẾ LÀ TÌNH THƯƠNG - SWAMI VIVEKANANDA – TINH HOA TRIẾT HỌC VEDANTA

thượng đế là tình thương - swami vivekananda – tinh hoa triết học vedanta

Do đó, các bạn phải luôn ghi nhớ rằng điều đại nguy hiểm nằm ở chỗ nhận lầm công cụ nhận thức thấp kém thành công cụ nhận thức cao siêu. Đã nhiều lần, bản năng được thế giới xem như là linh cảm, do đó mà có những lời...

CÁI CHẾT LÀ SỰ CHUYỂN TIẾP - SWAMI SIVANANDA

cái chết là sự chuyển tiếp - swami sivananda

Sự Sinh tiếp sau Sự Chết cũng giống như thức dậy sau giấc ngủ. Bạn sẽ lại tiếp tục công việc mà bạn đã rời đi trong cuộc sống trước đây. Vì vậy, đừng sợ cái chết!