Tác giả: J.KRISHNAMURTI

NỀN TẢNG CỦA THIỀN ĐỊNH - BÚT HOA - KRISHNAMURTI

nền tảng của thiền định - bút hoa - krishnamurti

kNỀN TẢNG CỦA THIỀN ĐỊNHBÚT HOA - KRISHNAMURTINgười dịch: Ẩn Hạc---o0o---Thực sự đây là một buổi chiều đẹp lạ lùng. Trời mưa bụi từng cơn suốt cả ngày và chúng tôi đã giam mình trong phòng; có một cuộc nói chuyện, những buổi...

TÌNH YÊU KHÔNG PHẢI LÀ ĐEO ĐUỔI CẢM GIÁC THỎA MÃN MÀ LÀ TƯƠNG ƯNG VỚI CÁI TỐI THƯỢNG - J.KRISHNAMURTI – NÓI VỀ TỰ DO - Từ Hóa Hoàng Lan biên soạn

tình yêu không phải là đeo đuổi cảm giác thỏa mãn mà là tương ưng với cái tối thượng - j.krishnamurti – nói về tự do - từ hóa hoàng lan biên soạn

Chúng ta nói về tình yêu, chúng ta nói về trách nhiệm và bổn phận, nhưng thực sự lại không có tình yêu và chỉ có mối liên hệ dựa trên cảm giác thỏa mãn, chúng ta có thể thấy được sức ảnh hưởng của nó trong nền văn minh hiện...