Tác giả: Je Gampopa

PHÁT TRIỂN LÒNG TỪ ÁI - Trích “Pháp bảo của sự giải thoát” - Nguyên tác: Gems of Dharma, Jewels of Freedom - Jé Gampopa

phát triển lòng từ ái - trích “pháp bảo của sự giải thoát” - nguyên tác: gems of dharma, jewels of freedom - jé gampopa

“Lòng từ ái không giới hạn được tóm lược rõ ràng bởi sáu chủ đề: phân loại, sự liên quan của nó, tính chất, phương pháp để nuôi dưỡng lòng từ ái, thước đo và những phẩm tính của lòng từ ái.”

HOẠT ĐỘNG GIÁC NGỘ VÔ NIỆM ĐỂ LÀM LỢI LẠC CHÚNG SINH - PHÁP BẢO CỦA SỰ GIẢI THOÁT - JE GAMPOPA

hoạt động giác ngộ vô niệm để làm lợi lạc chúng sinh - pháp bảo của sự giải thoát - je gampopa

Trước hết ta phát triển Bồ đề tâm, kế đó con đường được thực hành và cuối cùng kết quả, Phật quả, được thành tựu. Bởi tất cả những mục tiêu này được theo đuổi chỉ để tiệt trừ đau khổ của chúng sinh và đảm bảo...