Tác giả: John J.Murphy

TRÂN TRỌNG LÀ MỘT ĐIỀU TUYỆT VỜI - LÀM VIỆC NHÓM - 10 QUY TẮC ĐỂ PHỐI HỢP NHÓM HIỆU QUẢ - JOHN J. MURPHY

trân trọng là một điều tuyệt vời - làm việc nhóm - 10 quy tắc để phối hợp nhóm hiệu quả - john j. murphy

Sự hiệp lực nảy sinh và phát triển từ yếu tố đa dạng. Thông qua việc tập hợp mọi người lại và khuyến khích họ thoải mái trao đổi các ý tưởng và suy nghĩ, chúng ta sẽ làm cho quá trình ra quyết định trở nên phong phú và hiệu...

TRÂN TRỌNG LÀ MỘT ĐIỀU TUYỆT VỜI - LÀM VIỆC NHÓM 10 QUY TẮT ĐỂ PHỐI HỢP NHÓM HIỆU QUẢ - JOHN J. MURPHY

trân trọng là một điều tuyệt vời - làm việc nhóm 10 quy tắt để phối hợp nhóm hiệu quả - john j. murphy

Tác giả: “John J. Murphy là một tác giả, diễn giả và nhà tư vấn về quản lý được đánh giá cao, với rất nhiều kinh nghiệm về làm việc nhóm qua các vị trí quản lý và tư vấn. Ông đã xuất hiện trên hơn 400 đài phát thanh, truyền...

XÂY DỰNG LÒNG TIN QUA TÍNH CHÍNH TRỰC VÀ SỰ GƯƠNG MẪU – John J. Murphy - Làm Việc Nhóm

xây dựng lòng tin qua tính chính trực và sự gương mẫu – john j. murphy - làm việc nhóm

Niềm tin có được không phải nhờ kỹ xảo, mà là nhân cách. Chúng ta được tin tưởng bởi chính cách sống chúng ta, chứ không phải bởi lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài hoặc cách giao tiếp khéo léo và chuyên nghiệp của mình.

CÁC BÀI HỌC TỪ LOÀI NGỖNG -JOHN J.MURPHY – LÀM VIỆC NHÓM

các bài học từ loài ngỗng -john j.murphy – làm việc nhóm

Việc áp dụng nhất quán mười quy tắc để làm việc nhóm đạt hiệu quả cao cuối cùng sẽ tạo ra lòng tin, sự tôn trọng, tính thống nhất và sức mạnh trong các nhóm. Ngược lại, vi phạm bất kỳ nguyên tắc nào cũng sẽ phá hỏng mối...