Tác giả: John J.Murphy

XÂY DỰNG LÒNG TIN QUA TÍNH CHÍNH TRỰC VÀ SỰ GƯƠNG MẪU – John J. Murphy - Làm Việc Nhóm

xây dựng lòng tin qua tính chính trực và sự gương mẫu – john j. murphy - làm việc nhóm

Niềm tin có được không phải nhờ kỹ xảo, mà là nhân cách. Chúng ta được tin tưởng bởi chính cách sống chúng ta, chứ không phải bởi lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài hoặc cách giao tiếp khéo léo và chuyên nghiệp của mình.

CÁC BÀI HỌC TỪ LOÀI NGỖNG -JOHN J.MURPHY – LÀM VIỆC NHÓM

các bài học từ loài ngỗng -john j.murphy – làm việc nhóm

Việc áp dụng nhất quán mười quy tắc để làm việc nhóm đạt hiệu quả cao cuối cùng sẽ tạo ra lòng tin, sự tôn trọng, tính thống nhất và sức mạnh trong các nhóm. Ngược lại, vi phạm bất kỳ nguyên tắc nào cũng sẽ phá hỏng mối...