• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Loren Eiseley
CÂU CHUYỆN CON SAO BIỂN
140
Nhưng này anh bạn trẻ, anh không thấy là có đến hàng dặm dài bờ biển và có rất nhiều con sao biển dọc theo bờ...