Tác giả: Louise L. Hay

TÔI THỂ HIỆN CON NGƯỜI THẬT SỰ CỦA MÌNH - LOUISE L.HAY – ĐIỀU TRÁI TIM MÁCH BẢO

tôi thể hiện con người thật sự của mình - louise l.hay – điều trái tim mách bảo

Tôi đi qua cuộc sống với sự đồng hành vui vẻ của sự thể hiện Thượng Đế nơi mình, và hân hoan thể hiện sự thiện hảo nơi mình. Trí tuệ và hiểu biết về tinh thần của tôi tăng tiến và mỗi ngày tôi lại thể hiện một cách hoàn...

TÔI CÓ TIỀM NĂNG VÔ HẠN - ĐIỀU TRÁI TIM MÁCH BẢO – LOUISE L. HAY

tôi có tiềm năng vô hạn - điều trái tim mách bảo – louise l. hay

Trong sự Vô Hạn của Sự Sống mà ở đó tất cả chúng ta đều hoàn hảo, toàn vẹn và hoàn bị. Ta tự hào khi biết mình là một thể với Sức Mạnh tạo nên ta. Sức Mạnh này yêu thương vạn vật do nó tạo ra, gồm cả chúng ta. Chúng ta là...