• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Louise L. Hay
TÔI CÓ TIỀM NĂNG VÔ HẠN 
140
Trong sự Vô Hạn của Sự Sống mà ở đó tất cả chúng ta đều hoàn hảo, toàn vẹn và hoàn bị. Ta tự hào khi biết...