Tác giả: Mabel Collins

TẦM ĐẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐI SÂU VÀO NỘI TÂM - MABEL COLLINS - ÁNH SÁNG TRÊN ĐƯỜNG ĐẠO

tầm đạo bằng phương pháp đi sâu vào nội tâm - mabel collins - ánh sáng trên đường đạo

Bản nguyên tác của sách hiện nay là do Chơn Sư Hilarion đọc cho bà Mabel Collins viết, khi bà ở trong một trạng thái thụ động như một đồng tử. Bà là một mệnh phụ rất quen thuộc trong giới Thông Thiên Học; bà đã...

ÁNH SÁNG TRÊN ĐƯỜNG ĐẠO - MABEL COLLINS - PHẦN THỨ NHÌ

ánh sáng trên đường đạo - mabel collins - phần thứ nhì

Trong chốn yên lặng của sự an tĩnh, một tiếng nói sẽ vang lên. Tiếng đó sẽ nói: “Bao nhiêu đó chưa đủ, ngươi đã gặt, bây giờ ngươi phải gieo”. Con sẽ vâng lời vì biết tiếng đó chính là sự yên lặng.

ÁNH SÁNG TRÊN ĐƯỜNG ĐẠO - Mabel Collins

ánh sáng trên đường đạo - mabel collins

Trước khi được thấy được, mắt phải ráo lệ. Trước khi được nghe, tai phải thản nhiên. Trước khi được nói trước các Chơn Sư, lưỡi phải hết năng lực làm làm tổn thương kẻ khác. Trước khi được đứng...