• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Mark Goulston
CHỈNH ĐỐN BẢN THÂN ĐỂ LẮNG NGHE
105
Thử cho là bạn nói bình tĩnh, 'Tại sao cậu lại chưa làm xong?' và người này khổ sở vật vã nói: 'Thực ra, tôi đã...