• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Narada Maha Thera
TRUYỀN BÁ GIÁO PHÁP
1,011
“Hạnh phúc thay Chư Phật giáng sinh! Hạnh phúc thay Giáo Pháp...
ĐỨC PHẬT DẠY LA HẦU LA
382
Ít ai biết rằng sau khi đạt được Chánh đẳng Chánh giác,...
TỪ BI KINH
760
Đức Phật dạy chư Tăng bài Kinh Metta Sutta (kinh về tâm Từ) và...
ĐẠO QUẢ PHẬT
804
Sau cuộc chiến đấu kỳ diệu phi thường kéo dài sáu năm đăng...
TRÁCH NHIỆM TINH THẦN
1,344
Sự quên mất dĩ vãng của mình không gây trở ngại nào cho sự...