• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Narada Maha Thera
TRUYỀN BÁ GIÁO PHÁP - ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP - NARADA MAHA THERA
4,285
“Hạnh phúc thay Chư Phật giáng sinh! Hạnh phúc thay Giáo Pháp...
TỪ BI KINH - ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP – ĐĐ NARADA MAHA THERA
1,057
Đức Phật dạy chư Tăng bài Kinh Metta Sutta (kinh về tâm Từ) và...
ĐẠO QUẢ PHẬT - TRÍCH ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP - NARADA MAHA THERA
1,271
Sau cuộc chiến đấu kỳ diệu phi thường kéo dài sáu năm đăng...