Tác giả: Narada Maha Thera

TRUYỀN BÁ GIÁO PHÁP - ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP - NARADA MAHA THERA

truyền bá giáo pháp - đức phật và phật pháp - narada maha thera

“Hạnh phúc thay Chư Phật giáng sinh! Hạnh phúc thay Giáo Pháp cao minh! Hạnh phúc thay Tăng Già hòa hiệp! Hạnh phúc thay Tứ Chúng đồng tu!” _Kinh Pháp Cú_

ĐỨC PHẬT DẠY LA HẦU LA - TRÍCH ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP — NARADA MAHA THERE 

đức phật dạy la hầu la - trích đức phật và phật pháp — narada maha there 

Ít ai biết rằng sau khi đạt được Chánh đẳng Chánh giác, đức Phật đã trở thành thầy dạy dỗ chính cho con trai xưa kia của mình trong hầu hết quãng đời niên thiếu của con Ngài, kể từ khi La-hầu-la lên 7 tuổi, và Ngài đã là một...

TỪ BI KINH - ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP – ĐĐ NARADA MAHA THERA

từ bi kinh - đức phật và phật pháp – đđ narada maha thera

Đức Phật dạy chư Tăng bài Kinh Metta Sutta (kinh về tâm Từ) và khuyên các vị này trở lại ngay địa điểm trước rồi cùng đọc lên bài Kinh này khi vào rừng. Chư Tăng làm theo lời dạy. Những tư tưởng Từ ái an lành được ban rải ra,...

ĐẠO QUẢ PHẬT - TRÍCH ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP - NARADA MAHA THERA

đạo quả phật - trích đức phật và phật pháp - narada maha thera

Sau cuộc chiến đấu kỳ diệu phi thường kéo dài sáu năm đăng đẳng, không có sự hỗ trợ từ bên ngoài và không được sự hướng dẫn của một năng lực siêu phàm nào, đơn độc một mình và chỉ nương nhờ nơi nỗ lực của chính mình,...

TRÁCH NHIỆM TINH THẦN - ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP - ĐẠI ĐỨC NARADA-MAHA-THERA

trách nhiệm tinh thần - đức phật và phật pháp - đại đức narada-maha-thera

Sự quên mất dĩ vãng của mình không gây trở ngại nào cho sự nhận định khôn ngoan về lối báo ứng của định luật Nghiệp Báo. Chính nhờ sự hiểu biết lý nhân quả, đã gieo nhân thì phải gặt quả, lúc nào cũng trong vòng luân hồi, mà...