Tác giả: Carolyn Boyes

HÃY TINH Ý - LẬP TRÌNH NGÔN NGỮ TƯ DUY – TIẾN SĨ CAROLYN BOYES

hãy tinh ý - lập trình ngôn ngữ tư duy – tiến sĩ carolyn boyes

Giả sử có việc gì đó bạn cần làm nhưng lại có ít sự lựa chọn và thiếu linh hoạt. Cách tốt nhất là bạn nên thừa nhận rằng ở bất kỳ tình huống nào, bao giờ cũng tồn tại những sự lựa chọn. Điều này đưa bạn tới vế...

TẠO TÂM TRẠNG TÍCH CỰC - LẬP TRÌNH NGÔN NGỮ TƯ DUY –TIẾN SĨ CAROLYN BOYES

tạo tâm trạng tích cực - lập trình ngôn ngữ tư duy –tiến sĩ carolyn boyes

Hãy chìm đắm vào trong ký ức đó. Điều này có nghĩa là thực sự trải nghiệm nó như thể nó đang xảy ra với bạn vào chính lúc này. Hãy tưởng tượng bạn đang ở đó.