• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Paul Brunton
MỘT ĐÊM TRONG KIM TỰ THÁP
134
Vị đạo trưởng im lặng nhìn tôi, và tôi cũng đáp lại bằng cái nhìn câm lặng. Người đọc được tư tưởng tôi nên...