Tác giả: Quả Hồng - Quả Khanh

NHÂN NÀO QUẢ NẤY - TRÍCH: BÁO ỨNG HIỆN ĐỜI - CƯ SĨ QUẢ KHANH

nhân nào quả nấy - trích: báo ứng hiện đời - cư sĩ quả khanh

Nếu con người có “sinh, lão, bệnh, tử”, thì vật có “thành, trụ, hoại, không”… cho dù là núi, sông, biển, cả, hoa cỏ, hạt sương… Chỉ cần “có hình thành, là có hoại diệt!” Thế nhưng, cách hoại diệt hay “chu trình sinh tử”...

QUAN ÂM CỨU NẠN - TRÍCH BÁO ỨNG HIỆN ĐỜI

quan âm cứu nạn - trích báo ứng hiện đời

Lúc ách nạn tôi được thọ ân như thế, xin mạo muội kể ra chia sẻ cùng người hữu duyên: tôi muốn nói rằng nếu bạn gặp nguy hiểm, lâm vào cảnh bơ vơ cô độc một mình không có ai chở che… thì hãy chí thành niệm danh Bồ-tát Quan...