Từ khóa: SỨC MẠNH VÀ KHỔ ĐAU
SỢ HÃI LÀ CHI PHÍ PHẢI TRẢ - SỨC MẠNH VÀ KHỔ ĐAU - ANDREW HOLECEK
1,033
Đã đến lúc ta phải nhận ra rằng những tình huống khó khăn...