• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • Tạ Hoàng Giang
TỪ TỐT ĐẾN VĨ ĐẠI VÀ TINH HOA “LÃNH ĐẠO CẤP ĐỘ 5”
379
Với những nhà lãnh đạo cấp độ 5, nhu cầu cá nhân đã không còn là vấn đề quá quan trọng nữa. Những giá trị tập...