Tác giả: Tarthang Tulku Rinpoche

CẢM THÔNG VỚI NGƯỜI KHÁC - TARTHANG TULKU RIPOCHE - LÀM VIỆC MỘT NGUỒN VUI

cảm thông với người khác - tarthang tulku ripoche - làm việc một nguồn vui

Nếu muốn thể hiện niềm vui san sẻ với người, thì ta phải phát triển cái thiện chí muốn tương giao với những người xung quanh một cách cởi mở.

LÀM VIỆC MỘT NGUỒN VUI - TARTHANG TULKU RINPOCHE

làm việc một nguồn vui - tarthang tulku rinpoche

Chúng ta có được tiềm năng dồi dào khôn xiết để sống và hành động tích cực. Tự thâm tâm ta vẫn có một năng lực và phẩm giá có thể nâng đỡ ta, đem lại sức mạnh cho cuộc đời ta và gợi cảm hứng cho những người xung quanh ta.