• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Thích Tâm Hải
MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN
225
Mười hai nhân duyên dược Đức Phật định nghĩa gồm hai chiều hướng: chiều hướng sinh khởi (còn gọi là lưu chuyển:...