Tác giả: Adyashanti

TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN - Sự Thực Về Giác Ngộ - Adyashanti Người dịch: Phạm Hải Anh

trạng thái tự nhiên - sự thực về giác ngộ - adyashanti người dịch: phạm hải anh

TRẠNG THÁI TỰ NHIÊNSự Thực Về Giác Ngộ - AdyashantiNgười dịch: Phạm Hải Anh---o0o---Adyashanti (Sinh ngày 26 tháng 10 năm 1962) là một vị thầy tâm linh người Mỹ và là tác giả của cuốn sách Khu vực vịnh San Francisco, người tổ chức các...

THỨC TỈNH TÂM TRÍ – SỰ THỰC VỀ GIÁC NGỘ --ADYASHANTI

thức tỉnh tâm trí – sự thực về giác ngộ --adyashanti

Khi chúng ta thức tỉnh và sự thức tỉnh thâm nhập, bộc lộ ra ở tầng tâm trí, điều chúng ta lần đầu tiên nhận thấy là không có gì trong các mẫu hình tư duy là đúng tuyệt đối. Xin đừng hiểu lầm tôi – tôi không nói rằng tâm trí...

THỨC TỈNH Ở TẦNG RUỘT - TRÍCH SỰ THỰC VỀ GIÁC NGỘ - ADYASHANTI

thức tỉnh ở tầng ruột - trích sự thực về giác ngộ - adyashanti

Khi không bị mâu thuẫn và chia rẽ bên trong, chúng ta cảm nhận được lẽ tất nhiên – cuộc sống đang chuyển động đi đâu, theo hướng nào. Chúng ta không còn hỏi: “Đây có phải là đúng đường không? Làm sao tôi biết đó là đúng hay...

SỰ THỰC VỀ GIÁC NGỘ - ADYASHANTI – SỰ THỰC VỀ GIÁC NGỘ CON ĐƯỜNG BÌNH AN VÀ TỰ DO

sự thực về giác ngộ - adyashanti – sự thực về giác ngộ con đường bình an và tự do

Tôi muốn chia sẽ một số khía cạnh trên hành trình giải thoát của mình. Chúng ta từng nói về sự chuyển biến, từ cái mà tôi gọi là thức tỉnh tạm thời đến thức tỉnh vĩnh viễn. Cũng như hầu hết mọi người, sau lần thức tỉnh ban...