Tác giả: Trần Hân

TRƯỚC KHI KẾT BẠN, CON CHẮC CHẮN SẼ SUY NGHĨ KỸ - TRẦN HÂN - PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CON CỦA NGƯỜI DO THÁI

trước khi kết bạn, con chắc chắn sẽ suy nghĩ kỹ - trần hân - phương pháp giáo dục con của người do thái

Người bạn chân chính sẽ giúp ích cho sự trưởng thành của trẻ. Các bậc cha mẹ có thể học cách dạy con của Do Thái, để giúp con tìm được những người bạn đích thực.

RỐT CUỘC MỘT CÂN ĐỒNG CÓ GIÁ LÀ BAO NHIÊU?

rốt cuộc một cân đồng có giá là bao nhiêu?

Nhiều năm trước, trong trại tập trung của Auschwitz, một người cha Do Thái nói với con trai: “Bây giờ chúng ta không có của cải gì, tài sản duy nhất chính là trí tuệ, khi người khác trả lời 1+1=2, con nên nghĩ là 1+1>2”.