Từ khóa: trí huệ tự nhiên
BÀI CA KIM CƯƠNG CỦA CHỖ ẨN TU CÔNG VIÊN NAI
86
Đảnh lễ Phật nguyên sơ Samantabhadra. Không nhận biết...