BÀI CA KIM CƯƠNG CỦA CHỖ ẨN TU CÔNG VIÊN NAI

BÀI CA KIM CƯƠNG CỦA CHỖ ẨN TU CÔNG VIÊN NAI

BÀI CA KIM CƯƠNG CỦA CHỖ ẨN TU CÔNG VIÊN NAI

NYOSHUL KHENPO – ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN

---o0o---

Dai Bosatsu Zendo

Living Manor, New York, 1992

 

David Christensen dịch

 

Đảnh lễ Phật nguyên sơ Samantabhadra.

 

Không nhận biết cảnh giới của các bậc Chiến Thắng, Pháp thân vô nhiễm sẵn đủ,

Chúng sanh lang thang trong thế giới bị nhân duyên quy định này,

Mắc kẹt giữa đồng bằng bao la của buồn rầu, nghiệp và phiền não.

Tốt hơn nhiều là hãy dừng tâm thức mệt lã của bạn.

 

Kye Ho! Ôi, các bạn cực kỳ may mắn của tôi,

Đây trong chỗ tối thượng này của cõi giới tối hậu, bao la như bầu trời – longchen rabjam,

Hãy nhìn vào quang cảnh thanh tịnh diệu kỳ này.

Bên ngoài: không tạo tác, khu rừng tự nhiên này,

Được trang hoàng bằng muôn ngàn màu lốm đốm,

Cây, dây leo, lá hoa,

Mọi loài chim, nai, chồn, gà và thú hoang nô đùa,

Khi tiếng kêu du dương của muôn loài vang vọng vui tươi, Và cơn mưa bông tuyết thoảng nhẹ từ bầu trời,

Hình dáng như hoa, cánh và những đồ vật thiêng liêng.

Trong nơi này, hoàn toàn thoát khỏi tạp âm của lảm nhảm thế gian vô nghĩa,

Nó quấy nhiễu sự thực hành thiền định thanh tĩnh,

Ở trong khu rừng yên lặng tự nhiên này

Là nơi chốn tối thượng cho việc hoàn thành trí huệ và chánh định.

Emaho, kỳ diệu thay!

 

Bên trong: bản tánh vốn sẵn đủ, không tạo tác của tâm là Pháp thân,

Tự nhiên khởi lên, tự nhiên giải thoát,

Tánh sáng chói tự nhiên không ngăn ngại.

Cõi giới tâm-trí huệ bẩm sinh của Samantabhadra

Thì siêu vượt khỏi nguyên nhân và điều kiện,

Khỏi mọi sự vật, trụ trước, cố gắng và thi công chế tạo.

 

Tự do với mọi giới hạn và thiên lệch, Phật bổn nguyên,

Tự tâm của chính mình, Samantabhadra.

Chớ tìm kiếm đâu khác ngoài chính mình, vương quyền tối hậu:

Rigpa, trí huệ tối thượng của tánh giác bổn nguyên,

Tâm-trí huệ tự nhiên như hư không.

Emaho!

 

Ở giữa: Không tạo tác, thân thể mình là một cõi Phật.

Các uẩn, các đại và môi trường giác quan

Vốn thanh tịnh và toàn thiện nguyên sơ,

Không tạo ra do đâu, mạn đà la bổn tôn như nhiên vốn sẵn.

Năm đối tượng của giác quan và những hiện tượng của sáu thức:

Bất cứ gì khởi lên chỉ phô diễn trí huệ của Lạc không tách lìa với tánh Không.

 

Bằng con đường mật truyền của Đại Toàn Thiện Dzogchen bổn nhiên,

Những bài ca và điệu nhảy kim cương và mọi thứ niềm vui sáng tạo cháy bùng,

Một tiệc cúng như biển cả của vui sướng không bờ.

Sanh tử và niết bàn đồng đều được hưởng thụ trong một vị, như kinh nghiệm của Đại Lạc.

 

Mọi hiện tượng khác nhau dù chúng xuất hiện,

Không bao giờ lay động, dù một chút xíu, khỏi pháp giới.

Ở trong cõi giới bao la (longchen) của Pháp thân, tâm-trí huệ của Samantabhadra,

Tất cả vô cùng (rabjam) những hình tướng phong phú, dù chúng xuất hiện,

Đều toàn thiện và trọn thành trong cái nhận biết bình đẳng tự nhiên,

Đại Toàn Thiện bẩm sinh tự nhiên siêu xuất tâm, ý, ý thức, Cái longchen rabjam cao cả, cõi giới vô cùng và vĩ đại.

 

Hàng trăm ngàn tia sáng vô nhiễm (drimé oser) của mặt trời Tịnh hóa tự nhiên đại vô minh, bóng tối của lòng.

Tất cả sanh tử trọn toàn thiện (kunzang), tất cả niết bàn toàn thiện (kunzang)

Kim Cương tự khởi, bẩm sinh, đạo sư Jigme Lingpa vô úy,

Nguyện chúng ta đảm đương vương quyền tâm linh trong pháp thân bất động!

 

Bài này được viết bởi khenpo lang thang Nyoshul Jamyang Dorje, một con chó lạc khỏi xứ tuyết Tây Tạng, lúc nhập thất Đại Toàn Thiện hai tháng trên núi ở Hoa Kỳ, hướng dẫn bởi thiền giả Đại Toàn Thiện Lama Surya Das, cùng với nhiều vị thầy và bạn đạo Tây phương.

Mong rằng nó được công đức lợi lạc!

---o0o---

Trích: “Đại Toàn Thiện Tự Nhiên”

Tác giả: Nyoshul Khenpo

Việt dịch: Nguyễn An Cư

NXB Thiện Tri Thức - 1999

Ảnh: nguồn Internet

 

Bài viết mới nhất
BA KHÍA CẠNH CỦA SỰ THÔNG THÁI
76
"Dù muốn hay không, mọi thứ đều thay đổi. Điều duy nhất các...
ĐỨC TIN NHƯ SỰ TIN CẬY CHÂN THẬT
110
Kinh nghiệm trung tâm của Phật giáo Chân tông được gọi là tín...
KHUYẾT ĐIỂM TRONG THAM THIỀN KHÔNG ĐÚNG
59
Những lỗi lầm trở nên càng lúc càng vi tế hơn. Một lỗi lầm...
KIẾN THỨC SO VỚI SỰ THÔNG THÁI
51
Quyển sách này ra đời bởi khao khát muốn hiểu rõ những điều...
TÂM BAO LA NHƯ ĐẠI DƯƠNG
54
Tâm tỏa rộng là tâm không còn cái tôi và không còn bám víu, và...
HIỂU THẤU ĐÁO - MỐI LIÊN HỆ GIỮA NGHỆ THUẬT VÀ VẬT LÝ
58
Nghệ thuật và vật lý, giống như sóng và hạt, là một lưỡng...
LÒNG VỊ THA
41
Không có sự kêu gọi nào lớn lao hơn là phục vụ đồng loại....
TÂM BI
65
Trạng thái của tâm bi, một sự rúng động của con tim, bao giờ...
GIÁO DỤC NHÂN CÁCH TRÊN NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC
82
Từ xa xưa, hai tôn giáo lớn của nhân loại là Phật giáo và...
Ý NGHĨA THỰC SỰ CỦA GIÁO DỤC
106
Một nhân tố khác trong sự vun đắp của kỹ thuật là nó trao...