Tác giả: Havard Business Review Press

SỬ DỤNG HIỆU QUẢ SIÊU NĂNG LỰC - HARVARD BUSINESS REVIEW PRESS - QUYỀN LỰC & TÁC ĐỘNG

sử dụng hiệu quả siêu năng lực - harvard business review press - quyền lực & tác động

Cảm xúc rất dễ lan truyền - Peter Bregman Tôi gấp chiếc xe đạp và mang theo vào sảnh tòa nhà văn phòng ở khu trung tâm Manhattan.

ĐỂ TẠO RA SỰ THAY ĐỔI, KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO QUAN TRỌNG HƠN QUYỀN LỰC - QUYỂN LỰC & TÁC ĐỘNG – EMOTIONAL INTELLIGENCE HARVARD BUSINESS REVIEW PRESS

để tạo ra sự thay đổi, khả năng lãnh đạo quan trọng hơn quyền lực - quyển lực & tác động – emotional intelligence harvard business review press

Một mình sức mạnh sẽ không thể tạo ra hành động; nhưng niềm tin truyền cảm hứng thì hoàn toàn có thể - Greg Satell

ĐỂ THU PHỤC MỌI NGƯỜI, HÃY NÓI VỀ NHỮNG GÌ HỌ MUỐN VÀ CẦN - HAVARD BUSINESS REVIEW PRESS – EMOTIONAL INTELLIGENCE - GÂY ẢNH HƯỞNG & THUYẾT PHỤC

để thu phục mọi người, hãy nói về những gì họ muốn và cần - havard business review press – emotional intelligence - gây ảnh hưởng & thuyết phục

Thực hành sự đồng cảm có thể khó khăn, vì bạn phải bước ra ngoài vùng an toàn của mình để hiểu quan điểm của người khác. Nhưng đây là việc làm cần thiết để bạn gây được ảnh hưởng lên người khác.

Kể Chuyện Khiến Mọi Người Cảm Động

kể chuyện khiến mọi người cảm động

Thuyết phục được người khác là phần quan trọng nhất của hoạt động kinh doanh. Bạn phải thuyết phục được khách hàng mua sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty bạn, bạn phải thuyết phục được nhân viên và đồng nghiệp đồng hành...