Tác giả: Truyện Cổ Phật Giáo

NGƯỜI GIEO MẠ

người gieo mạ

Lời vàng quý giá vô vàn Lão nhà giàu chợt ngỡ ngàng ngộ ra Vốn thông minh, lại thật thà Thêm bao nhiêu kiếp vừa qua duyên lành. Chủ nhà bạch Phật tâm thành: “Lâu nay đồn đãi quả tình không sai Ngài là ngọn đuốc tuyệt...

MỞ MẮT CHIÊM BAO - TÂM MINH NGỘ TẰNG GIAO – TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO

mở mắt chiêm bao - tâm minh ngộ tằng giao – truyện cổ phật giáo

Thuở xưa có chú sa di Tên là Tăng Hộ vui bề xuất gia, Thầy là cậu ruột trong nhà Thầy tu đắc đạo thật là quý thay. Một hôm thí chủ tới đây Biếu cho Tăng Hộ hai cây vải mầu Nếu may y đẹp biết bao Chú mừng trong...