• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Truyện Cổ Phật Giáo
NGƯỜI GIEO MẠ
184
Lời vàng quý giá vô vàn Lão nhà giàu chợt ngỡ ngàng ngộ ra Vốn thông minh, lại thật thà Thêm bao nhiêu kiếp...
MỞ MẮT CHIÊM BAO
343
Thuở xưa có chú sa di Tên là Tăng Hộ vui bề xuất gia, Thầy là cậu ruột trong nhà Thầy tu đắc đạo thật là...