• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • Yuval Noah Harari
21 BÀI HỌC CHO THẾ KỶ 21
106
Thế thì lý tưởng thế tục là gì? Cam kết thế tục quan trọng nhất là sự thật, thứ dựa trên quan sát và kiểm...
CHỦ NGHĨA THẾ TỤC – THỪA NHẬN CÁI BÓNG CỦA MÌNH
244
Khi đến lúc đưa ra các quyết định quan trọng nhất trong lịch sử sự sống, cá nhân tôi sẽ đặt niềm tin vào những...