Tác giả: Robert B. Cialdini

THIỆN CẢM - THUYẾT PHỤC BẰNG TÂM LÝ - ROBERT B. CIALDINI

thiện cảm - thuyết phục bằng tâm lý - robert b. cialdini

Mọi người đều biết đến tất cả những nguyên tắc lớn nhất của sự ảnh hưởng, tuy nhiên sức mạnh thật sự của Tupperware lại nằm ở sự sắp xếp đặc biệt dựa trên cơ sở của "nguyên tắc thiện cảm". Cho dù người thuyết minh...

THIỆN CẢM - THUYẾT PHỤC BẰNG TÂM LÝ - ROBERT B. CIALDINI

thiện cảm - thuyết phục bằng tâm lý - robert b. cialdini

Dường như đã trở thành một quy luật, rất ít người ngạc nhiên khi biết: tất cả chúng ta đều có xu hướng đồng ý trước yêu cầu của những người mình biết và quý mến. Điếu đáng lưu ý nhất là nguyên tắc vô cùng đơn giản này...