Tác giả: Lưu Hồng Khanh

TỪ ĐÂU CÓ MẪU TƯỢNG - TÂM LÝ HỌC CHUYÊN SÂU - Ý THỨC VÀ NHỮNG TẦNG SÂU VÔ THỨC - LƯU HỒNG KHANH

từ đâu có mẫu tượng - tâm lý học chuyên sâu - ý thức và những tầng sâu vô thức - lưu hồng khanh

“Tôi nghĩ, sự hình thành của mẫu tượng luôn bắt nguồn từ những kinh nghiệm được lặp đi lặp lại nhiều lần của loài người. Một trong những kinh nghiệm quen biết nhất và đồng thời đầy ấn tượng nhất là sự xoay vần thường...

PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN HÓA MẶC CẢM THÀNH NĂNG LƯỢNG TÂM THỨC THĂNG HOA

phương pháp chuyển hóa mặc cảm thành năng lượng tâm thức thăng hoa

Mặc cảm có hai loại xuất phát từ hai nguồn: một là nguồn cá nhân, thường xuất phát từ một kinh nghiệm đau thương hay tủi nhục. Kinh nghiệm đó nửa bàng bạc trong ý thức nửa ẩn hiện trong tiềm thức; do đó được gọi là mặc cảm...

TIẾN TRÌNH THÀNH TOÀN TỰ NGÃ - MỘT KINH NGHIỆM CHUNG CỦA NHÂN LOẠI - TÂM LÝ HỌC CHUYÊN SÂU - LƯU HỒNG KHANH

tiến trình thành toàn tự ngã - một kinh nghiệm chung của nhân loại - tâm lý học chuyên sâu - lưu hồng khanh

Thành tựu bản thân, thành toàn Tự ngã, đó không phải là một cuộc chạy đua thời trang nhưng quả là một nhu cầu khẩn thiết và bức bách của con người với những nhiệm vụ tối hệ trọng: Đối với bản thân: vượt cái Tôi-Ý thức...