• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • Carlo Rovelli
LÝ THUYẾT ĐẸP NHẤT
177
Một cái nhìn thoáng qua thực tại, ít bị che chắn hơn so với cái nhìn mờ ảo và tẻ nhạt của chúng ta mỗi ngày về...