Đại Viên Cảnh Trí

NGŨ TRÍ NHƯ LAI - Đương Đạo Nguyễn Thế Đăng dịch và giảng - Kinh Phật Địa

ngũ trí như lai - đương đạo nguyễn thế đăng dịch và giảng - kinh phật địa

Khi đã thấy tất cả thức là trí, thì tướng của hai chướng chuyển hóa thành trí, thành tánh thanh tịnh. Đây là thọ dụng hoà hiệp sự trí một vị, tất cả pháp trở thành Chân Như.

ĐẠI VIÊN CẢNH TRÍ - Nguyễn Thế Đăng

đại viên cảnh trí - nguyễn thế đăng

“Lại như gương tròn đầy chẳng phải chỗ bóng hình các chất xa lạ (viễn chất) khởi duyên. Như Lai đại viên cảnh trí cũng như vậy, chẳng phải  chỗ bóng trí của nghiệp bất tịnh chứa chấp của chúng sanh chẳng tin khởi duyên, vì...

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: showposts

Filename: taidayvabaygio/taxonomy-news_tag.php

Line Number: 132

Backtrace:

File: /home/taidayvaba/domains/taidayvabaygio.org/public_html/themes/taidayvabaygio/taxonomy-news_tag.php
Line: 132
Function: _error_handler

File: /home/taidayvaba/domains/taidayvabaygio.org/public_html/app/third_party/MX/Loader.php
Line: 358
Function: include

File: /home/taidayvaba/domains/taidayvabaygio.org/public_html/app/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/taidayvaba/domains/taidayvabaygio.org/public_html/app/libraries/Cnt.php
Line: 143
Function: view

File: /home/taidayvaba/domains/taidayvabaygio.org/public_html/app/libraries/Cnt.php
Line: 163
Function: view

File: /home/taidayvaba/domains/taidayvabaygio.org/public_html/app/modules/news/controllers/News.php
Line: 147
Function: output

File: /home/taidayvaba/domains/taidayvabaygio.org/public_html/index.php
Line: 295
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: showposts

Filename: taidayvabaygio/taxonomy-news_tag.php

Line Number: 139

Backtrace:

File: /home/taidayvaba/domains/taidayvabaygio.org/public_html/themes/taidayvabaygio/taxonomy-news_tag.php
Line: 139
Function: _error_handler

File: /home/taidayvaba/domains/taidayvabaygio.org/public_html/app/third_party/MX/Loader.php
Line: 358
Function: include

File: /home/taidayvaba/domains/taidayvabaygio.org/public_html/app/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/taidayvaba/domains/taidayvabaygio.org/public_html/app/libraries/Cnt.php
Line: 143
Function: view

File: /home/taidayvaba/domains/taidayvabaygio.org/public_html/app/libraries/Cnt.php
Line: 163
Function: view

File: /home/taidayvaba/domains/taidayvabaygio.org/public_html/app/modules/news/controllers/News.php
Line: 147
Function: output

File: /home/taidayvaba/domains/taidayvabaygio.org/public_html/index.php
Line: 295
Function: require_once