• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Daisaku Ikeda
TRONG TÌNH BẠN, CHÚNG TA KHÔNG ĐƯỢC CHỈ NGHĨ CHO BẢN THÂN MÌNH
135
Nếu một tình bạn chấm dứt trong bất kỳ tình huống nào, bạn không cần phải chán nản. Bạn không cần phải hành hạ...
HỌC CÁCH THÍCH ĐỌC SÁCH
85
Làm thế nào cháu có thể thích thú với việc đọc sách? Bước đầu tiên là tạo ra thói quen đọc sách. Bạn có thể...
TÌM RA SỨ MỆNH CỦA MÌNH
117
Những người biết được sứ mệnh duy nhất của mình là những người mạnh mẽ. Gặp bất cứ vấn đề nào, họ sẽ...
LÀM VIỆC VÌ MỘT LÝ TƯỞNG
250
Khao khát cống hiến cho một mục đích nhân văn, nêu cao nhân quyền và hành động với mong muốn làm việc vì hạnh phúc...
KIM CHỈ NAM CHO TƯƠNG LAI
123
Người có tâm hồn trong sáng sẽ nhìn thấy mặt tốt đẹp ở mọi vật, dù gặp hoàn cảnh nào cũng có thể tìm thấy...
LÀM VIỆC VÌ MỘT LÝ TƯỞNG
768
Điều chính yếu là bạn cảm thấy tự hào với công việc mình đang làm, sống thật với bản thân mình. Linh hoạt là...