• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Emma Seppala
CÁC ÔNG CHỦ ĐÃ ĐƯỢC GÌ TỪ VIỆC TỎ RA YẾU THẾ?
373
EMMA SEPPALA là giám đốc khoa học của Viện nghiên cứu về Lòng trắc ẩn và sự vị tha thuộc đại học Standford, kiêm...
LÒNG TỐT DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG
371
“Nghiên cứu cho thấy rằng các công ty có một môi trường văn hóa tích cực, với các đặc điểm như sự tôn trọng,...