Tác giả: Esther

Ý NGHĨ CỦA TÔI CÓ SỨC HÚT NAM CHÂM - Esther & Jerry Hicks - Luật Hấp Dẫn

ý nghĩ của tôi có sức hút nam châm - esther & jerry hicks - luật hấp dẫn

Một khi hiểu được Luật hấp dẫn và thừa nhận quan hệ tương hỗ giữa những gì bạn nghĩ, bạn cảm với những gì hiển thị trong trải nghiệm của bạn, bạn sẽ ý thức hơn về sự thôi thúc của chính những ý nghĩ đó. Bạn sẽ bắt...

KHOA HỌC SÁNG TẠO CÓ CHỦ Ý - LUẬT HẤP DẪN – NHỮNG BÀI GIẢNG CƠ BẢN CỦA ABRAHAM - TÁC GIẢ: ESTHER VÀ JERRY HICKS

khoa học sáng tạo có chủ ý - luật hấp dẫn – những bài giảng cơ bản của abraham - tác giả: esther và jerry hicks

Dù bạn đang nghĩ về điều gì đó đang xảy ra ngay hiện tại, hoặc điều gì đó xảy ra trong quá khứ, hoặc điều gì đó bạn muốn xảy ra trong tương lai của bạn, thì việc bạn nghĩ vẫn là ở hiện tại. Bạn khởi xuất sự rung động...

NGHỆ THUẬT KHOAN DUNG & NGHỆ THUẬT VỊ KỶ - ESTHER & JERRY HICK - LUẬT HẤP DẪN

nghệ thuật khoan dung & nghệ thuật vị kỷ - esther & jerry hick - luật hấp dẫn

“Không khoan dung với bản thân cũng chính là nguồn gốc của việc không khoan dung với kẻ khác. Thường thì người nào không tán thành một phẩm chất nào đó nơi bản thân mình sẽ nhận thấy phẩm chất tương tự ở người khác, và cũng...