Tác giả: Gregg Braden

CÁI “KHÔNG HOÀN HẢO” CHÍNH LÀ SỰ HOÀN HẢO - MA TRẬN THẦN THÁNH - GREGG BRADEN

cái “không hoàn hảo” chính là sự hoàn hảo - ma trận thần thánh - gregg braden

Chính nhờ việc thông qua tấm gương về bản thân mà chúng ta được yêu cầu cho phép một cách đầy yêu thương về sự hoàn hảo vốn đã tồn tại sẵn trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Điều này luôn đúng bất kể mọi người nhìn...

LƯỢNG TỬ BIẾT NÓI: CẢM XÚC LÀ CHÌA KHÓA - GREGG BRADEN - MA TRẬN THẦN THÁNH

lượng tử biết nói: cảm xúc là chìa khóa - gregg braden - ma trận thần thánh

Đôi khi chúng ta tìm thấy trí tuệ đầy quyền năng tại những nơi mà chúng ta ít ngờ đến nhất.

VŨ TRỤ ĐANG TRÒ CHUYỆN VỚI CHÚNG TA: NHỮNG THÔNG ĐIỆP TỪ MA TRẬN - MA TRẬN THẦN THÁNH – GREGG BRADEN

vũ trụ đang trò chuyện với chúng ta: những thông điệp từ ma trận - ma trận thần thánh – gregg braden

Ma Trận Thần Thánh đóng vai trò như một tấm gương phản chiếu các mối quan hệ của chúng ta mà chúng ta tạo ra trong niềm tin của mình.