Tác giả: Harvey Deutschendorf

LẠC QUAN - HARVEY DEUTSCHENDORF

lạc quan - harvey deutschendorf

“Hy vọng, rõ ràng không giống với lạc quan. Đó không phải sự đóan chắc chuyện gì đó sẽ trở nên tốt đẹp, nhưng chắc chắn là sẽ có điều gì đó có ý nghĩa, cho dù kết quả thế nào đi chăng nữa”.– VACLAV HAVEL, CỰU TỔNG THỐNG...

HIỆN THỰC HÓA LÝ TƯỞNG CỦA BẢN THÂN - HARVEY DEUTSCHENDORF – TRÍ THÔNG MINH THỰC DỤNG

hiện thực hóa lý tưởng của bản thân - harvey deutschendorf – trí thông minh thực dụng

"Những người bỏ qua yếu tố môi trường sống để theo đuổi các mục tiêu của mình phải dựa vào cảm giác thỏa mãn bên trong để tạo động lực cho mình."

NHỮNG CÔNG SỞ TRÀN ĐẦY CẢM HỨNG - TRÍ THÔNG MINH THỰC DỤNG – HARVEY DEUTSCHENDORF

những công sở tràn đầy cảm hứng - trí thông minh thực dụng – harvey deutschendorf

Các nhà quản lý, ở tất cả các cấp độ, đều có thể làm được rất nhiều điều để thể hiện rằng, việc biểu lộ xúc cảm có thể được chấp nhận bằng cách chính họ làm điều đó. Với cách làm như vậy, những người dưới...