Tác giả: J.Krishnamurti

CHÍNH CÁI CHẾT NÀY CHẤM DỨT SỰ GIÀ CỖI - BÚT HOA - KRISHNAMURTI

chính cái chết này chấm dứt sự già cỗi - bút hoa - krishnamurti

Giải trừ cái đã biết sẽ chấm dứt tư tưởng; giải trừ cái đã biết là làm cho; tư tưởng chết đi từng sát-na. Chính cái chết này chấm dứt sự già cỗi.

TÌNH YÊU LÀ THỰC TẠI - J.KRISHNAMURTI - NÓI VỀ TÌNH YÊU

tình yêu là thực tại - j.krishnamurti - nói về tình yêu

Thế nên tôi không chấp nhận điều gì người ta nói về tính thiêng liêng. Truyền thống! Là một người Bà la môn, người ta được nuôi dưỡng trong một truyền thống hơn hẳn truyền thống của bất kỳ ai, tôi bảo đảm với ông như thế!