• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Jon Kabat - Zinn
THIỀN QUÁN VỀ TÂM TỪ
431
Bạn nên nhớ rằng, ta không cố gắng để cứu giúp bất cứ ai khác trên Trái đất này. Ta chỉ cần giữ họ trong chánh...