• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • Kang Sung Ryul
NHỮNG ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA BỐN THÁNH NHÂN VĨ ĐẠI CỦA THẾ GIỚI
211
Về thời gian sống và hoạt động. Ngoài Jesus, ba vị còn lại đều sống vào khoảng thế kỷ 5 t.CN. Khổng Tử sinh năm...