Tác giả: Ginny Whitelaw

TỪ KIỂM SOÁT SANG KẾT NỐI - NHÀ LÃNH ĐẠO THIỀN - GINNY WHITELAW

từ kiểm soát sang kết nối - nhà lãnh đạo thiền - ginny whitelaw

Các hình thức năng lượng đã cung cấp khuôn khổ hành động thuận tiện cho cú lật này, vì chúng giúp ta lật vào những dạng năng lượng khác nhau mà với chúng, ta có thể điều khiển hệ thần kinh của mình. Như đã thấy, cú lật này đưa...

TỪ TẤT CẢ VÌ TÔI SANG TÔI HOÀN TOÀN VÌ NÓ - NHÀ LÃNH ĐẠO THIỀN - GINNY WHITELAW

từ tất cả vì tôi sang tôi hoàn toàn vì nó - nhà lãnh đạo thiền - ginny whitelaw

Một mặt, cú lật này là tương tự cho tất cả chúng ta, vì ta đảo ngược suy nghĩ từ "Cuộc đời nên phục vụ tôi" chuyển sang "Tôi phục vụ cuộc đời". Mặt khác, để làm được điều đó, ta lại phải loay hoay gỡ rối cho những nhu...