Tác giả: Koitsu Yokoyama

HÃY QUÊN ĐI CÁI TÔI - KOITSU YOKOYAMA - MỘT CUỘC SỐNG TRÍ HUỆ

hãy quên đi cái tôi - koitsu yokoyama - một cuộc sống trí huệ

Khi sử dụng từ tôi, chúng ta giả định rằng một điều gì đó được gọi là “cái tôi” đang hiện hữu. Theo cách này, chúng ta đã làm cho một sự vật tưởng tượng, một điều vốn không thực sự hiện hữu, trở thành có sức mạnh và...

HÃY QUÊN ĐI CÁI TÔI - KOITSU YOKOYAMA - MỘT CUỘC SỐNG TRÍ HUỆ

hãy quên đi cái tôi - koitsu yokoyama - một cuộc sống trí huệ

Sức ỳ của ý thức bản ngã, lực cản từ sự gắn bó với bản thân sẽ khiến chúng ta không thể tìm được niềm vui trong việc thực hiện đều mang lại lợi ích thiết thực cho những người khác.

CUỘC SỐNG CHÍNH LÀ MỐI LIÊN HỆ - KOITSU YOKOYAMA - MỘT CUỘC SỐNG TRÍ HUỆ

cuộc sống chính là mối liên hệ - koitsu yokoyama - một cuộc sống trí huệ

Cuộc sống này là gì? Bạn có thể sẽ định nghĩa cuộc sống này như là sự hiện hữu, qua đó cái tôi và những điều khác đều bị chia rẽ và đối lập. 

HÃY QUÊN ĐI CÁI TÔI - KOITSU YOKOYAMA - MỘT CUỘC SỐNG TRÍ HUỆ

hãy quên đi cái tôi - koitsu yokoyama - một cuộc sống trí huệ

Khái niệm samsara (luân hồi) trong tiếng sanskrit được sử dụng nhằm chuyển tải các ý tưởng về việc trôi nổi không có kết thúc trong các chu kỳ sinh tử. Quan niệm chung trong nhiều truyền thống tôn giáo cho rằng, chúng ta bị trôi dạt mãi...