Tác giả: Thiền Sư Lai Quả

NẮM GIỮ DỤNG VÀ ĐẮC LỰC DỤNG - THAM THIỀN PHỔ THUYẾT – LAI QUẢ THIỀN SƯ

nắm giữ dụng và đắc lực dụng - tham thiền phổ thuyết – lai quả thiền sư

Phải biết, tâm của dụng công còn độc hơn nọc rắn, nó có thể hại người xuống địa ngục, có thể hại người thành Phật, Tổ, có thể hại người trồng gốc phàm, có thể hại người gieo giống Thánh, có thể hại người liễu sanh...

THÔ TÂM DỤNG & MIÊN MẬT DỤNG - LAI QUẢ THIỀN SƯ

thô tâm dụng & miên mật dụng - lai quả thiền sư

Thô tâm là gì? Như gói nhiều đậu nành trong bao, dù để ở đâu, bên trong ắt cũng lỏng lẻo, hễ mở bao ra thì đổ vãi đầy đất. Nếu đem bao đậu ngâm nước, đậu nẩy mầm nở ra thì làm bao bị bể. Dụ như thô tâm duyên cảnh, tâm...

THANH KHIẾT - THAM THIỀN PHỔ THUYẾT – QUYỂN HẠ - THIỀN SƯ LAI QUẢ

thanh khiết - tham thiền phổ thuyết – quyển hạ - thiền sư lai quả

 Người tham thiền trước nhất cần phải ba nghiệp thanh tịnh, kế đến tu hành đúng như Pháp. Nếu không kiểm điểm thân tâm thì rốt cuộc đắc mà lại thất.