Tác giả: Michael Talbot

DU HÀNH TRONG SIÊU TOÀN ẢNH - VŨ TRỤ TOÀN ẢNH - MICHAEL TALBOT

du hành trong siêu toàn ảnh - vũ trụ toàn ảnh - michael talbot

“Sự tiếp cận thực tại toàn ảnh có thể thực hiện được bằng thực nghiệm khi ý thức của con người thoát khỏi sự phụ thuộc vào thể xác vật chất. Chừng nào con người còn bị ràng buộc vào cơ thể và những phương thức cảm...

TRI THỨC TỨC THỜI - VŨ TRỤ TOÀN ẢNH - MICHAEL TALBOT

tri thức tức thời - vũ trụ toàn ảnh - michael talbot

Lý do của các mô tả đặc biệt này sẽ trở nên rõ ràng ngay khi người ta bắt đầu đọc những tường thuật về việc xem lại cuộc đời. Kết lần này đến lần khác, những người trải nghiệm cận tử đều dùng cùng các tính từ để...