Tác giả: Muhammad Yunus

CÁC NHÀ TRƯỜNG VÀ ĐẠI HỌC CÓ THỂ GIÚP CHO THANH NIÊN THIẾT KẾ THẾ GIỚI CỦA RIÊNG HỌ - THẾ GIỚI BA KHÔNG - MUHAMMAD YUNUS - Vũ Thái Hà dịch

các nhà trường và đại học có thể giúp cho thanh niên thiết kế thế giới của riêng họ - thế giới ba không - muhammad yunus - vũ thái hà dịch

Như là tôi vừa giải thích, một trong những vấn đề cốt tủy của hệ thống kinh tế đang hiện hữu là các giả thiết và thái độ mà chúng ta khiến cho thanh niên thấm nhuần trong suốt quá trình giáo dục họ. Chúng ta dạy con cái tin rằng...

GRAMEEN SHAKTI: DOANH NGHIỆP XANH CHUYỂN ĐỔI THỊ TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG - Thế Giới Ba Không - Muhammad Yunus - Vũ Thái Hà dịch

grameen shakti: doanh nghiệp xanh chuyển đổi thị trường năng lượng - thế giới ba không - muhammad yunus - vũ thái hà dịch

GRAMEEN SHAKTI: DOANH NGHIỆP XANH CHUYỂN ĐỔI THỊ TRƯỜNG NĂNG LƯỢNGThế Giới Ba Không - Muhammad YunusVũ Thái Hà dịch-----o0o-----Một ví dụ về cách mà phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường có thể hỗ trợ lẫn nhau chứ không xung đột...