Tác giả: Hungkar Dorje Rinpoche

TÁNH KHÔNG - TÂM BỒ ĐỀ, LỜI ĐẠO SƯ, HUNGKAR RINPOCHE

tánh không - tâm bồ đề, lời đạo sư, hungkar rinpoche

“Giáo lý của Đức Phật có hai phần … Một về tánh không và một về tâm bồ đề.”

PHÁP - Khyentse Rigdzin Hungkar Dorje - Lời Đạo Sư

pháp - khyentse rigdzin hungkar dorje - lời đạo sư

PHÁPKhyentse Rigdzin Hungkar Dorje - Lời Đạo SưViệt dịch: Hiếu Thiện---o0o---“… bởi vì Pháp tốt cho tôi nên Pháp sẽ tốt cho các bạn”. Nhiều người trong các bạn có lòng tin mạnh mẽ vào Phật Pháp (Dharma). Vì các bạn có lòng tin ấy mà ta...

GURU - HUNGKAR RINPOCHE – LỜI ĐẠO SƯ: GIÁO HUẤN KHẨU TRUYỀN CỦA HUNGKAR DORJE RINPOCHE

guru - hungkar rinpoche – lời đạo sư: giáo huấn khẩu truyền của hungkar dorje rinpoche

“Để làm Guru ai đó không phải dễ dàng. Để làm đệ tử ai đó cũng không hề dễ dàng chút nào.” Hỏi: Xin Thầy cho con biết làm sao xác định được vị thầy nào là Căn bản Thượng sư của mình?

TU TÂM BỒ ĐỀ - HUNGKAR RINPOCHE – LỜI ĐẠO SƯ: GIÁO HUẤN KHẨU TRUYỀN CỦA HUNGKAR DORJE RINPOCHE

tu tâm bồ đề - hungkar rinpoche – lời đạo sư: giáo huấn khẩu truyền của hungkar dorje rinpoche

“Tình yêu thương mà các bậc Bồ tát dành cho mọi chúng sinh đều giống nhau, không có mảy may phân biệt.”

NHỮNG GÌ ĐƯA TA ĐẾN HẠNH PHÚC - HUNGKAR DORJE RINPOCHE – LÀM NGƯỜI TỐT

những gì đưa ta đến hạnh phúc - hungkar dorje rinpoche – làm người tốt

Với những cánh hoa tâm nở bừng rực rỡ, bùn vọng tưởng không vướng bẩn được cuống hoa, chẳng hoen dính ngay một giọt nước ái thủ, Hỡi dũng sĩ Thắng Bạch Liên trong chúng sinh