Tác giả: Nancy K. Napier

HAI LOẠI XUẤT THẦN - Nancy K. Napier

hai loại xuất thần - nancy k. napier

Các nhà doanh nghiệp là những người luôn theo đuổi những khoảnh khắc xuất thần mang tính sáng tạo. Họ “thấy” một cơ hội trong thị trường mà những người khác không thấy, họ ghép những mảnh thông tin đơn lẻ, cọc cạch lại với...

BỪNG NGỘ, TRẢI NGHIỆM MANG TÍNH TOÀN CẦU - TRÍCH: NHỮNG KHOẢNH KHẮC XUẤT THẦN - NANCY K. NAPIER

bừng ngộ, trải nghiệm mang tính toàn cầu - trích: những khoảnh khắc xuất thần - nancy k. napier

Theo Hawkins và Watson, khoảnh khắc xuất thần với hầu hết chúng ta đều có xu hướng là “khoảnh khắc tràn đầy xúc cảm khi bỗng nhiên những điều tưởng chừng như một mớ hỗn loạn trở nên hoàn toàn rõ ràng...”. (Hawkins) và chúng ta...

ĐÍCH ĐẾN: VẤN ĐỀ LÀ GÌ? - NANCY K. NAPIER - NHỮNG KHOẢNH KHẮC XUẤT THẦN

đích đến: vấn đề là gì? - nancy k. napier - những khoảnh khắc xuất thần

Công thức của vấn đề thường mang tính cốt yếu hơn giải pháp giải quyết nó vì giải pháp đôi khi chỉ là chuyện kỹ năng toán học và thử nghiệm. __ Albert Einstein