NHỮNG PHÁT NGÔN ĐỂ ĐỜI

NHỮNG PHÁT NGÔN ĐỂ ĐỜI

NHỮNG PHÁT NGÔN ĐỂ ĐỜI

-----o0o-----

“Bạn muốn mình được nhớ đến vì điều gì?”

__Peter Drucker - Chuyên gia hàng đầu thế giới về tư vấn quản trị


“Hãy xem trọng một câu hỏi đúng hơn một câu trả lời đúng.”

__Carlos Ghosn - Chủ tịch kiêm CEO của Tập đoàn Nissan


“'Học vấn’ có nghĩa đúng như cách viết của nó. Bạn “học” thông qua “vấn” đáp. Cứ hỏi đi rồi bạn sẽ trở nên thông thái.”

__Takewahei - Chủ tịch Công ty Bánh kẹo Takewahei


“Bậc hiền minh không đưa ra câu trả lời đúng mà họ đưa ra câu hỏi chuẩn xác.”

__Lévi-Strauss - Nhà nhân học

-----o0o-----

Ảnh: Nguồn internet

Bài viết mới nhất
CÁI THẤY TỐI THƯỢNG VỀ THỰC TẠI
44
Bản tánh của tánh Không là tịnh quang, nó thanh tịnh và hiện...
MỘT NIỆM BẤT GIÁC
59
Như thế, Thiền tông cũng như những tông phái khác của đạo...
BẢN TÁNH CỦA CHÚNG SANH
49
Thiện nam tử, ví như con mắt bị bịnh màng mắt, nên nhìn không...
GIẢI THÍCH: NHƯ THỊ, NGÃ VĂN, NHẤT THỜI
72
Nếu người mà trong tâm có đức tin thanh tịnh, thì người ấy...
Kinh Pháp Cú – Phẩm Đạo
63
277. “Tất cả hành vô thường ” Với Tuệ, quán thấy...
HAI THỨ CHÂN LÝ
111
Trong sự tiếp cận hai chân lý, phái Duy Thức trình bày cái mà...
NHÂN QUẢ
49
Nghiệp là luật nhân quả của vũ trụ. Bạn gặt cái gì bạn...
BA KHÍA CẠNH CỦA SỰ THÔNG THÁI
139
"Dù muốn hay không, mọi thứ đều thay đổi. Điều duy nhất các...
ĐỨC TIN NHƯ SỰ TIN CẬY CHÂN THẬT
155
Kinh nghiệm trung tâm của Phật giáo Chân tông được gọi là tín...