NIỆM PHẬT NHƯ LÀ “SỐNG”, SỐNG NHƯ LÀ NIỆM PHẬT - TAKAMARO SHIGARAKI - TINH TÚY CỦA TỊNH ĐỘ CHÂN TÔNG

NIỆM PHẬT NHƯ LÀ “SỐNG”, SỐNG NHƯ LÀ NIỆM PHẬT

TAKAMARO SHIGARAKI - TINH TÚY CỦA TỊNH ĐỘ CHÂN TÔNG

-------o0o-------

Chúng ta nên xem bất kỳ sự kiện nào xuất hiện trong đời sống của chúng là là một điều kiện hỗ trợ cho Danh hiệu Phật và niệm Danh hiệu Phật với tư tưởng đó trong tâm. Đó thật sự là một “Danh hiệu Phật của đời sống hàng ngày,” bởi vì Danh hiệu, trong thực tại, sẽ trở thành đời sống hàng ngày đối với mỗi chúng ta.
NIỆM PHẬT NHƯ LÀ “SỐNG”, SỐNG NHƯ LÀ NIỆM PHẬT - TAKAMARO SHIGARAKI - TINH TÚY CỦA TỊNH ĐỘ CHÂN TÔNG

Bất cứ khi nào một trong những học trò cao học của tôi đề nghị tôi viết vài từ chia tay, thói quen của tôi là viết những dòng này: “Biết rằng tất cả các sự kiện của thế giới này - bất kể chúng có thể là gì, bất kể chúng có thể là khi nào - đều là những điều kiện hỗ trợ cho Danh hiệu Phật.” Những lời này giống như là khẩu hiệu của riêng tôi. Chúng là những lời mà tôi luôn luôn viết, không phải bởi vì tôi cần phải sống với chúng, nhưng theo một nghĩa, bởi vì chúng là những từ cảnh báo dành cho tôi. Những từ này thúc giục tôi niệm Phật vì biết rằng, bất kể là một sự kiện có thể buồn như thế nào, hoặc tôi có thể nổi giận đến thế nào về một sự việc nào đó, mọi thứ xảy ra trong cuộc đời tôi tự vận hành theo cách của nó “hướng về” tôi để tôi sẽ không quên Danh hiệu Phật, hoặc để tôi sẽ niệm Phật nhiều lần hoặc chỉ một lần. Bởi vậy, tôi sẽ luôn luôn có thể vượt qua bất kỳ một nỗi buồn hay đau khổ nào, và một con đường mới sẽ mở ra trong đời tôi. Theo hiểu biết của tôi, con đường này là “Danh hiệu Phật trong đời sống hàng ngày” - Danh hiệu Phật như là “sống” - đó là điều tổ Thân Loan đã dạy chúng ta.

Khi tôi nói về những thứ này với những thành viên thường xuyên của chùa, tôi thường diễn đạt nó theo cách này: Danh hiệu Phật là kho báu duy nhất mà chúng ta có thể mang theo khi chúng ta chết. Bất kể bao nhiêu danh vọng, địa vị, tiền tài hoặc thậm chí tình yêu thương mà chúng ta có thể có trong đời sống, chúng ta sẽ không thể mang bất kỳ điều gì theo mình khi chúng ta chết. Chúng ta phải từ bỏ tất cả mọi thứ lại phía sau. Bất kể chúng ta có thể là cha mẹ hoặc bạn đời đáng yêu như thế nào, bởi vì chúng ta sinh ra một mình, chúng ta sẽ chết một mình. Mỗi chúng ta phải chết một mình. Nhưng mặc dù mỗi chúng ta chết một mình, mang theo không một điều gì khác với chúng ta, vẫn có một kho báu duy nhất mà chúng ta chắc chắn có: Danh hiệu Phật. Chúng ta luôn luôn có Danh hiệu Phật. Chúng ta luôn luôn có thể niệm Phật, thậm chí với hơi thở cuối cùng của mình. Đây là điều tôi luôn luôn nói với mọi người.

Nhiều năm trước, tôi tới thăm một thành viên lớn tuổi của ngôi chùa gốc của tôi, ông ấy đang hấp hối vì ung thư thanh quản. Ông ấy đã thường xuyên viếng thăm chùa trong một thời gian dài, và do đó, khi tôi ngồi bên giường của ông, tôi cảm nhận rằng tôi có thể nói với ông rằng: “Cuối cùng, tất cả những gì còn lại là Danh hiệu Phật.”

Ông già đáp lại với một cái gật đầu hiểu biết sâu sắc, và chỉ nói: “Cảm ơn. Cảm ơn.” Hôm sau, ông ra đi.

Một thành viên khác của chùa đã ra đi khi tôi đang ở Kyoto và tôi không thể gặp ông ấy. Nhưng ông để lại một bức thư mà ông đọc cho người khác viết và gửi cho tôi. Ông cũng nói cùng một thứ: “Tôi không lo lắng bởi vì tôi đang chết với Danh hiệu Phật. Xin cảm ơn.” Sống, và trong lúc ấy, niệm Phật một cách khiêm nhường, thì sau đó, khi ra đi có kho báu của Danh hiệu Phật đó - đó là phương pháp nền tảng của sống và chết dành cho các Phật tử Tịnh độ Chân tông. Tôi hoan hỉ vì tôi nghĩ về tất cả những người trong cuộc đời tôi, những người đã ra đi trước tôi, nhiều Phật tử niệm Phật đã đi con đường này trước tôi.

Liên tục thực hành Danh hiệu Phật mỗi ngày

Thân Loan cũng đã từng nhấn mạnh về sự liên tục của việc thực hành Danh hiệu Phật, thúc giục mọi người niệm Phật liên tục mỗi ngày và mọi ngày. Ví dụ, ngài khẳng định mạnh mẽ:

Những ai toàn toàn giao phó bản thân

Cho Bổn nguyện từ bi vĩ đại của Đức Phật A Di Đà

Đều nên niệm Nam - mô - A - Di - Đà - Phật không ngừng

Bất kể họ đang thức hay đang ngủ.

Thân Loan thúc giục chúng ta niệm Phật trong mọi hoàn cảnh, bất kể là thức hay ngủ, bất kể là trong xe hơi hay trên giường, bất kể là khi vui hay buồn, hoặc thậm chí khi chúng ta chẳng còn gì khác cả. Chúng ta nên xem bất kỳ sự kiện nào xuất hiện trong đời sống của chúng là là một điều kiện hỗ trợ cho Danh hiệu Phật và niệm Danh hiệu Phật với tư tưởng đó trong tâm. Đó thật sự là một “Danh hiệu Phật của đời sống hàng ngày,” bởi vì Danh hiệu, trong thực tại, sẽ trở thành đời sống hàng ngày đối với mỗi chúng ta. Tịnh độ Chân tông - con đường chân thực tới sự thành tựu Phật quả - có thể được tìm thấy trong tiếng niệm Danh hiệu Phật liên tục mỗi ngày và mọi ngày của đời sống của chúng ta.

Khi tôi còn là một đứa trẻ, bất cứ khi nào bất cứ chùa nào có một buổi Pháp hội, tất cả các thành viên đều niệm Phật khi họ lắng nghe bài thuyết pháp của vị Trụ trì. Trong các thời gian nghỉ giữa các pháp thoại, tất cả mọi người có mặt đều đồng thanh niệm Phật. Kết quả là, một người có thể nghe một khuôn mẫu của tiết tấu luân phiên giữa các từ mà vị trụ trì đã nói trong bài pháp thoại và những âm thanh của các thành viên niệm lớn Danh hiệu Phật. Tuy nhiên, ngày nay, ở Nhật Bản, truyền thống ấy đã từ từ mất đi và những âm thanh niệm Danh hiệu Phật không còn có thể được nghe thấy. Cá nhân tôi mong muốn có thể được nghe những âm thanh của Danh hiệu Phật một lần nữa!

Những âm thanh ấy cũng đã từng được nghe ở Hoa Kỳ. Khoảng hai mươi năm trước, tôi có cơ hội đi thăm trường Đại học Washington ở Seattle. Lúc đó, ở Seattle có một hiệp hội của những người đến từ tỉnh Hiroshima ở Nhật Bản, và bởi vì tôi cũng đến từ Hiroshima, họ đã tổ chức một bữa tiệc chào mừng tôi. Điều đó dẫn đến việc tôi được yêu cầu nói chuyện tại buổi lễ cầu nguyện ngày Chủ nhật tại Chùa Seattle.

Trong khi tôi đang trình bày, một chuyện xảy ra khiến tôi kinh ngạc. Như tôi đã nói, toàn bộ chánh điện bắt đầu trào dâng lên Danh hiệu Phật. Có khoảng ba trăm người tại buổi lễ cầu nguyện tại chùa ấy, và tất cả họ cùng đồng thanh niệm Phật để hồi đáp lại bài nói chuyện của tôi. Tôi thật sự xúc động với kinh nghiệm này. Sau đó, một trong những thành viên đã cho tôi biết rằng họ đã được cha mẹ dạy làm như thế. Họ được dạy rằng khi họ đến chùa nghe Pháp thoại, họ cần lắng nghe trong khi niệm Phật. Nó đã mang lại cho tôi một niềm vui lớn khi biết như thế, mặc dù các thành viên của chùa là thế hệ người Nhật ở Hoa Kỳ thứ ba và thứ tư và tiếng Nhật đang từ từ bị lãng quên, Danh hiệu Phật vẫn còn sống theo cách này một cách rõ ràng.

Điều đó diễn ra hai mươi năm trước. Tôi thường tự hỏi Danh hiệu Phật ngày đó đã trở thành như thế nào. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta có thể nhận thức những người đã ra đi trước chúng ta, sống cuộc đời của họ như khi họ niệm Phật. Đó là ý nghĩa của việc sống Danh hiệu Phật một cách liên tục.

-------o0o-------

TAKAMARO SHIGARAKI - TINH TÚY CỦA TỊNH ĐỘ CHÂN TÔNG

Người dịch: Hoàng Lan -Ảnh: nguồn internet

Bài viết liên quan