Tác giả: Nyogen Senzaki

CHÂN LÝ THÂM SÂU CỦA ĐẠO NGÔ

chân lý thâm sâu của đạo ngô

Ban đầu, có thể ông không nhận thức được gì, nhưng cuối cùng nắng nóng sẽ xua tan sương mù ảo tưởng. Thiền sư có từ tâm, nhưng trong chừng mực mà giáo huấn không thuộc cái cao hay cái thấp, ở chỗ không có bề mặt cũng không có...

VỌNG TƯỞNG THEO VÔ NGHIỆP - MỘT TRĂM CÔNG ÁN THIỀN - THIỀN SƯ NYOGEN SENZAKI

vọng tưởng theo vô nghiệp - một trăm công án thiền - thiền sư nyogen senzaki

Quốc sư Vô Nghiệp có nói: “Nếu có người vọng tưởng thánh, phàm, vọng tưởng đó, dầu mỏng manh như sợi chỉ, cũng đủ sức làm y sa vào giới súc sinh.”