Tác giả: Pico Lyer

MỘT MÌNH TRONG BÓNG TỐI - PICO IYER

một mình trong bóng tối - pico iyer

Dĩ nhiên, không ai trong chúng ta lại muốn cái hoàn cảnh Không đi đâu cả mà chúng ta đã không hề lựa chọn như hoàn cảnh của tù nhân, những người tàn tật. Mỗi khi tôi tới Bắc Triều Tiên hay Yemen-hay tới bất kỳ một nơi đóng kín với...

MỘT MÌNH TRONG BÓNG TỐI - Pico Lyer

một mình trong bóng tối - pico lyer

MỘT MÌNH TRONG BÓNG TỐI-Pico Lyer -----o0o-----Dĩ nhiên, không ai trong chúng ta lại muốn cái hoàn cảnh Không đi đâu cả mà chúng ta đã không hề lựa chọn như hoàn cảnh của tù nhân, những người tàn tật. Mỗi khi tôi tới Bắc Triều Tiên...

MỘT MÌNH TRONG BÓNG TỐI - Pico Lyer

một mình trong bóng tối - pico lyer

Merton đã viết: “Tôi ngập tràn trong an tịnh (dù rằng Chủ nhật trước, chỉ riêng ý tưởng đó đã đủ giày vò tôi bằng âu sầu và sợ hãi). Một lần nữa tôi đầu hàng một loại trí tuệ tai quái của phụ nữ có trong M. mà theo bản...