Tác giả: Pema Chödrön

SÁNG SUỐT – DỊU DÀNG – CỞI MỞ - ĐỐI MẶT VỚI THỰC TẠI VÀ CON ĐƯỜNG CỦA YÊU THƯƠNG  PEMA CHÖDRÖN

sáng suốt – dịu dàng – cởi mở - đối mặt với thực tại và con đường của yêu thương  pema chödrön

Khi thuyết pháp, đức Phật không dạy chúng ta là những người xấu xa hay chúng ta đã phạm phải một vài lỗi lầm nào đó–dù bẩm sinh hay không– đã làm cho chúng ta trở nên ngu ngốc, không sáng suốt, nóng nảy hơn là dịu dàng, bảo thủ...

TÌM THẤY BẢN CHẤT CHÂN THẬT CỦA CHÍNH MÌNH - ĐỐI MẶT VỚI THỰC TẠI VÀ CON ĐƯỜNG CỦA YÊU THƯƠNG - PEMA CHÖDRÖN

tìm thấy bản chất chân thật của chính mình - đối mặt với thực tại và con đường của yêu thương - pema chödrön

Trong một bài thuyết pháp, Đức Phật đã nói về 4 loại ngựa: loại ngựa xuất sắc, loại ngựa giỏi, loại ngựa trung bình và loại ngựa tồi. Theo bài pháp, loại ngựa xuất sắc chạy trước khi ngọn roi chạm đến lưng nó; nó chạy khi...