Tác giả: Rolf Dobelli

VÌ SAO BẠN THƯỜNG ĐỀ CAO SỰ HIỂU BIẾT VÀ NĂNG LỰC CỦA BẢN THÂN - ROLF DOBELLI – TƯ DUY RÀNH MẠCH

vì sao bạn thường đề cao sự hiểu biết và năng lực của bản thân - rolf dobelli – tư duy rành mạch

Bạn hãy ý thức rằng mình thường tự đánh giá quá cao sự hiểu biết của bản thân. Hãy biết nghi ngờ các dự báo, nhất là khi chúng do các chuyên gia đưa ra. Và với mọi kế hoạch, hãy thiên vị kịch bản nào bi quan nhất. Như thế, bạn...

NGHỆ THUẬT TƯ DUY RÀNH MẠCH - Rolf Dobelli

nghệ thuật tư duy rành mạch - rolf dobelli

Nếu chúng ta có thể học được cách nhận ra và tránh khỏi những sai lầm lớn nhất trong tư duy - trong đời sống riêng, trong công việc, hay trong quản lý nhà nước - chúng ta có thể tận hưởng sự thịnh vượng vượt bậc. Chúng ta sẽ không...