Tác giả: Chung Ju Yung

TÔI YÊU NHỮNG NGƯỜI CÔNG NHÂN - Không Bao Giờ Là Thất Bại - Tất Cả Là Thử Thách - Chung Ju Yung - Biên dịch: Lê Huy Khoa

tôi yêu những người công nhân - không bao giờ là thất bại - tất cả là thử thách - chung ju yung - biên dịch: lê huy khoa

TÔI YÊU NHỮNG NGƯỜI CÔNG NHÂNKhông Bao Giờ Là Thất Bại - Tất Cả Là Thử Thách - Chung Ju YungBiên dịch: Lê Huy Khoa-----o0o-----Sau khi giải quyết xong việc này, tôi trực tiếp đề ra một bản nội quy quản lý lao động cơ bản như sau:1. Các...

TỰ TRUYỆN CỦA CHUNG JU YUNG, NGƯỜI SÁNG LẬP TẬP ĐOÀN HUYNDAI - Không Bao Giờ Là Thất Bại - Tất Cả Là Thử Thách - Chung Ju Yung - Biên dịch: Lê Huy Khoa

tự truyện của chung ju yung, người sáng lập tập đoàn huyndai - không bao giờ là thất bại - tất cả là thử thách - chung ju yung - biên dịch: lê huy khoa

TỰ TRUYỆN CỦA CHUNG JU YUNG, NGƯỜI SÁNG LẬP TẬP ĐOÀN HUYNDAIKhông Bao Giờ Là Thất Bại - Tất Cả Là Thử Thách - Chung Ju YungBiên dịch: Lê Huy Khoa-----o0o-----Tinh thần tiến thủ và niềm tin chính là “chìa khóa để làm nên kỳ tích”. Tôi...