Tác giả: Shunmyo Masuno

ẢO TƯỞNG MANG TÊN CẢM GIÁC ƯU VIỆT - SHUNMYO MASUNO - ẢO TƯỞNG MANG TÊN MẶC CẢM

ảo tưởng mang tên cảm giác ưu việt - shunmyo masuno - ảo tưởng mang tên mặc cảm

Cảm giác ưu việt và mặc cảm luôn luôn len lỏi, thay thế lẫn nhau, tùy vào so sánh cái gì, ở đâu. Tương tự với trò tung đồng xu, đôi khi ngửa mặt trước, lúc lại úp mặt sau.

TÂM KHÔNG ẢO TƯỞNG - ẢO TƯỞNG MANG TÊN MẶC CẢM – SHUNMYO MASUNO

tâm không ảo tưởng - ảo tưởng mang tên mặc cảm – shunmyo masuno

Có rất nhiều chuyện xảy ra trong mối quan hệ nhân sinh. Chẳng hạn như bị người khác phản bội, bị lừa, khinh rẻ đương nhiên chúng ta có tâm trạng thất vọng căm ghét hay oán hận đối phương.