Tác giả: Thiền Sư Đạo Nguyên

HIỆN THÀNH CÔNG ÁN - THIỀN SƯ ĐẠO NGUYÊN (1200-1253)

hiện thành công án - thiền sư đạo nguyên (1200-1253)

Bước đầu cầu pháp thì càng xa. Khi được chánh truyền chân pháp tức thành bổn phận nhân. Ngồi trên thuyền đang đi, nếu nhìn bờ ta thường lầm cho là bờ đang chạy. Nếu nhìn thuyền [so với mặt nước] sẽ thấy là thuyền đang...

MỌI SỰ BẠN GẶP LÀ CHÍNH CUỘC ĐỜI BẠN - THIỀN SƯ ĐẠO NGUYÊN - BẠN NẤU ĂN CUỘC ĐỜI BẠN NHƯ THẾ NÀO?

mọi sự bạn gặp là chính cuộc đời bạn - thiền sư đạo nguyên - bạn nấu ăn cuộc đời bạn như thế nào?

Như đã nói ở trước, một Đại Tâm nghĩa là không nghiêng lệch và mở trống. Đó là tâm không dập khuôn một giá trị cố định vào mọi sự, cũng không quyết định những sự vật chỉ bằng cảm giác hay tình cảm.

HIỆN THÀNH CÔNG ÁN - THIỀN SƯ ĐẠO NGUYÊN (1200-1253)

hiện thành công án - thiền sư đạo nguyên (1200-1253)

Tuy nhiên đại dương không phải hình tròn cũng không phải hình vuông, đặc tính vô cùng tận. Đối với cá giống như cung điện, đối với chư thiên như chuỗi anh lạc. Đối với chúng ta, xa tới đâu mắt có thể nhìn được thì giống...

BỐN PHƯƠNG PHÁP HÒA NHẬP CỦA NHỮNG BỒ TÁT - THIỀN SƯ ĐẠO NGUYÊN

bốn phương pháp hòa nhập của những bồ tát - thiền sư đạo nguyên

Bốn phương pháp hòa nhập của những bồ tát (bốn nhiếp pháp) là cho, lời nói êm dịu tử tế, hành động lợi lạc và hợp tác.

Thật Tướng của Tự Ngã - Thiền Sư Đạo Nguyên

thật tướng của tự ngã - thiền sư đạo nguyên

Tại sao những khác biệt này xảy ra? Căn bản, bởi vì chúng ta bám lấy ý kiến nào đó như là một thực tại và tự lừa dối mình khi tin thực tại ý tưởng ấy là chân lý tuyệt đối. Khi gặp một hoàn cảnh đặc biệt, sẽ tốt nếu...

BẢN VĂN CỦA HIỆN THÀNH CÔNG ÁN - CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG - NGƯỜI DỊCH: NGỘ CHÂU

bản văn của hiện thành công án - chánh pháp nhãn tạng - người dịch: ngộ châu

Học Phật đạo là học chính mình. Học chính mình là quên chính mình. Quên chính mình là được giác ngộ bởi vạn pháp. Được giác ngộ bởi vạn pháp là mang lại sự buông bỏ thân và tâm của cả chính mình và người khác. Những dấu vết...

BỐN NHIẾP PHÁP - CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG – THIỀN SƯ ĐẠO NGUYÊN

bốn nhiếp pháp - chánh pháp nhãn tạng – thiền sư đạo nguyên

Hợp tác nghĩa là không chống đối. Nó không chống đối chính mình và không chống đối những cái khác. Nó giống như một vị Phật con người thì như nhau với một con người. Bởi vì sự hòa đồng hợp nhất với thế giới con người, chúng...

LÀM VIỆC VỚI TẦM NHÌN RÕ RÀNG - GIÁO HUẤN ĐIỂN TỌA – THIỀN SƯ ĐẠO NGUYÊN

làm việc với tầm nhìn rõ ràng - giáo huấn điển tọa – thiền sư đạo nguyên

Sự bàn luận của chúng ta đã đi khá nhiều lượt. Dù Giáo Huấn Điển Tọa là một bản văn cho người chuẩn bị những bữa ăn, bây giờ bạn có thể thấy rằng qua vai trò này, chúng ta có thể thực hành và biểu hiện pháp sống động:...